1. Home
  2. FAQ

FAQ

Poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań (FAQ). Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania tutaj ani w instrukcji obsługi, skorzystaj z chata lub napisz maila na adres office*at*pclogger.net.

Ogólne

Co to jest PCLOGGER?

Jest to usługa programowa, która zbiera dane na temat aktywności w pracy przed komputerem. PCLOGGER wyłapuje, w rozbiciu na konkretne aplikacje, programy, strony www, aktywności każdego zainstalowanego użytkownika.Przyjmujemy, że pracownik pracuje aktywnie na danej aplikacji, jeśli w przeciągu 2 minut wykona w interakcji z tą aplikacją działanie na klawiaturze lub myszką. Analagicznie dla stron www.

Czy jest to spylogger sprzętowy czy tylko soft?

PCLOGGER nie jest szpiegiem. Choć w sensie przekazywanych wyników działania, pokazuje bardzo dokładnie aktywności monitorowanego pracownika. Zbiera dane i dostarcza wyników (w różnych przekrojach), poruszając się w ramach dozwolonych przez prawo. Algorytmy zbierające dane dostarczają tak naprawdę bardzo szerokich informacji, wystarczających do zarządzania i podniesienia efektywności organizacji, bez narażania się na zarzut (ze strony pracowników) o naruszanie praw osobistych.

Czy korzystanie z PCLOGGER do monitoringu komputera pracownika jest zgodne z prawem?

Tak. W państwach, w których PCLOGGER jest rozprowadzany (w tej chwili: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska) można legalnie go używać , aby uzyskać wiedzę na temat efektywności pracowników. Każdy kraj ma swoje prawne uwarunkowania, z którymi użytkownik powinien się zapoznać.

W Polsce brak przepisów prawnych dotyczących wszelkiego monitorowania (w tym monitorowania pracowników).

Monitoring o którym został poinformowany pracownik jest zawsze całkowicie legalny. Wystarczy gdy w zapisach dokumentacji organizacyjnej jest zapis, że pracodawca może monitorować pracę pracowników. Monitorowanie może być prowadzone przez pracodawcę BEZ POINFORMOWANIA o tym pracownika, jeśli nie narusza dóbr osobistych. Spośród dóbr osobistych najważniejsze (w kontekście oprogramowania) jest „prawo do zachowania tajemnicy korespondencji”. Ale nasz program nie zbiera treści z klawiszy, więc nie ma możliwości naruszenia tego prawa.

Czy PCLOGGER jest bezpieczny?

Tak. Wszystkie połączenia pomiędzy komponentami oprogramowania są szyfrowane przy użyciu najnowszych technologii.

Jak zachować prywatność użytkownika?

Program PCLOGGER można zainstalować w dwóch trybach. Tryb ukryty – program działa w tle, uruchamia się wraz z systemem, a użytkownik nie widzi żadnych dodatkowych komponentów. Nie ma wtedy możliwości by wstrzymać logowanie programu (tryb incognito w przeglądarkach również jest logowany). W trybie jawnym natomiast pracownik ma możliwość zatrzymania programu w każdej chwili, widzi na bieżąco swoją efektywność w danym dniu oraz czas pracy.

Dlaczego wybrać PCLOGGER?

Jesteśmy liderem technologii dla efektywności przedsiębiorstw. Nasze rozwiązanie są zarówno kompleksowe, jak i elastyczne. Mamy jasne cele strategiczne na przyszłość i ciągle się rozwijamy. Nasza współpraca będzie trwać przez lata.

Czy mogę przetestować PCLOGGER przed zakupem?

Tak. Dostępna jest 14-dniowa wersja demo. W każdej chwili można również zrezygnować z używania programu.

Gdzie znajduje się regulamin?

Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.pclogger.net/pl/regulamin.

Gdzie zobaczę wyniki?

Wyniki dostępne są po zalogowaniu w panelu administracyjnym: https://admin.pclogger.net , przy użyciu maila i hasła podanego podczas rejestracji. Więcej informacji w kategorii „Panel administracyjny”.

Czy skrzynka pocztowa musi znajdować się na jakimś konkretnym serwerze?

Nie, program nie ma takich ograniczeń.

Instalacja

Jakie są wymagania systemowe?

Do zarządzania danymi nie ma określonych wymagań systemowych. Będziesz potrzebował jedynie urządzenia ze zaktualizowaną przeglądarką. Urządzenia, które będą monitorowane powinny spełniać wymagania wymienione tutaj.

Co zrobić, żeby rozpocząć użytkowanie PCLOGGER?

Musisz pobrać pakiet instalacyjny dla klientów (czyli na komputery użytkowników, które będą monitorowane) i zarejestrować konta dla organizacji poprzez https://admin.pclogger.net – To wszystko!

Co będzie potrzebne do zainstalowania programu?

Pobierz pakiet instalacyjny z https://admin.pclogger.net – podczas instalacji wymagany jest adres e-mail podany przy zakładaniu konta oraz numer PIN.

Po co jest numer PIN?

Po rejestracji ustalany jest indywidualny numer PIN, który wysyłany jest na maila. Możesz go również sprawdzić w Internecie na stronie administratora poprzez admin.pclogger.net (kliknij na mail w lewym górnym rogu panelu i wybierz „Konto”). PIN zapewnia bezpieczeństwo hasła. Dzięki numerowi PIN Twoje hasło nie będzie wpisywane na wszystkich komputerach w organizacji.

PCLOGGER na komputerach pracowników

Czy to jest program czy usługa?

Od „strony informatycznej” program działa jako „usługa programowa”.

Czy w aplikacjach zainstalowanych widać co to jest ?

PCLOGGER działa jako „usługa”. Natomiast to czy będzie widoczny dla użytkownika (jako program) czy będzie niewidoczny na komputerze pracownika w wykazie programów, zależy od opcji, którą wybierze administrator podczas instalacji. Można wybrać opcję, w ramach której pracownik będzie widział na bieżąco działanie PCLOGGER, lub wybrać opcję, że pracownik nie będzie o tym wiedział.

Gdzie są przechowywane moje dane?

W opcji Cloud używamy europejskich ośrodków przetwarzania danych zlokalizowanych w Amsterdamie lub Dublinie. Wszystkie przesyły danych do serwerów są szyfrowane przy użyciu systemu SHA-2. Cała pamięć jest zaszyfrowana. Użytkownicy opcji On-Premises sami odpowiadają za przechowywanie danych.

Zabezpieczenia stosowane przez nas są zgodne z rozporządzeniem i wymogami GIODO.

Jakie dane są pozyskiwane od użytkownika?

Używamy tylko niektórych zbiorów informacji dotyczących aktywności użytkowników i używanych przeglądarek internetowych. Bez naszej bazy wiedzy, pozyskiwane dane są bezużyteczne dla osób trzecich.

Czy mogę monitorować aktywność użytkowników zdalnie?

Tak. W każdym miejscu, gdzie będzie połączenie z Internetem, przy użyciu dowolnego urządzenia z przeglądarką możesz śledzić aktywność i wydajność pracowników w przedsiębiorstwie.

Co zrobić żeby utrzymać ciągłą aktualizację programu PCLOGGER?

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Cloud – nie potrzebujesz niczego aktualizować. Klienci PCLOGGER (oprogramowania na urządzeniach) będą aktualizowani automatycznie. Jeśli używasz systemu On-Premises, na bieżąco będziemy informować poprzez e-mail o wszelkich zmianach i potrzebnych aktualizacjach dla serwera oprogramowania.

Czy  aktualizacje są w cenie licencji?

Tak. Łącznie z nowymi funkcjonalnościami.

Moi pracownicy pracują poprzez pulpity zdalne. Ile licencji muszę kupić?

Jedna licencja to jedna maszyna. Jeżeli wszyscy pracownicy łączą się z 1 serwerem/maszyną – wystarczy 1 licencja.

Jak liczona jest czas pracy zdalnej na serwerze, gdzie np. pracownicy logują się za pomocą VPN ?

PCLOGGER zainstalowany na komputerze pracownika będzie logował czas pracy zdalnej jako czas pracy na aplikacji. Aby monitorować zdarzenia podczas pracy na pulpicie zdalnym należy zainstalować PCLOGGER na serwerze. Uwaga: przy jednoczesnej instalacji na komputerze i serwerze zdalnym czas pracy zdalnej, w większości przypadków, będzie zduplikowany! Jeżeli potrzeba pełnej informacji o aktywności i na komputerze i podczas pracy przez pulpit zdalny – proponujemy np. dla pulpitu zdalnego utworzyć nowe konto PCLOGGER i do niego podłączać instalacje.

Jeżeli pracownik nie wykonuje żadnych aktywności na komputerze, prze jakiś zdefiniowany czas, to czy dostanę komunikat w czasie rzeczywistym?

Na tę chwilę nie ma takiej możliwości. Aczkolwiek w zakładce Historia bardzo łatwo odczytamy ile pracownik w danym dniu miał włączony komputer, a ile faktycznie na nim pracował. (porównanie czasu logowanego z czasem aktywnym).

Czy przesyłanie danych jest wykonywanie stopniowo - czy nie ma lagów przy pracy z komputerem podczas wysyłania plików z logów itp.?

Nie, nie ma opóźnień. Wynika to z trybu pracy programu. Otóż, program gromadzi dane o pracy pracownika na jego komputerze, po czym w okresach „co 10 minut” przesyła na serwer. Proces jest płynny.

Panel administracyjny PCLOGGER

Gdzie mogę zobaczyć na jakie strony wchodził użytkownik?

Zobaczyć to można w zakładce Strony www, po zaznaczeniu wybranego pracownika lub kilku (wtedy wynik będzie sumą ich aktywności) lub zakładce Dziś klikając na nazwę użytkownika. Po chwili otworzy się okienko z nazwami stron www i aplikacji, na które pracownik wchodził w danym okresie.

Wydajność i czas aktywny - co to jest?

Wydajność ocenia stopień zaangażowania w czynności związane z pracą (zdefiniowane w słowniku jako pozytywne). Czas spędzony na czynnościach efektywnych odniesiono do aktywności użytkownika w trakcie korzystania z komputera. Relację czasu efektywnego do aktywnego można określić wzorem:

wskaźnik wydajności= czas efektywny+(0,5*czas neutralny)czas aktywny

Inaczej mówiąc – wydajność to % czasu aktywnie spędzonego przy komputerze, który jest poświęcony pracy.

Czas aktywny to zaangażowanie użytkownika w czynności związane z pracą przy komputerze. Zaangażowanie jest wyrażone jako czas spędzony przy komputerze przez użytkownika. Aby wiedzieć czy był przy komputerze stosujemy zasadę, że nie klikanie przez dłużej niż 2 minuty oznacza czas nieaktywny (odejście od komputera).

Gdzie mogę ustawić, że strona jest negatywna/niepożądana?

W panelu administracyjnym wchodzimy w Ustawienia, następnie w Słownik stron www (lub aplikacji) i przy nazwie strony (aplikacji) wykrytej przez program, zaznaczamy jej kategorię (kolejno ikonki – pozytywna, neutralna, negatywna).

Czy wszyscy pracownicy muszą mieć jeden słownik?

Nie, można utworzyć grupy pracowników i w ich ramach definiować osobne słowniki (przypisanie stron i aplikacji jako pozytywnych/neutralnych/negatywnych).

Jak określić czy dany program jest pozytywny jeżeli nazwa mi nic nie mówi?

Czasem może się zdarzyć, że program jest specyficznie uruchamiany, przez co jego nazwa dla PCLOGGER nie jest tak oczywista jak dla nas. Również bardzo często procesy systemowe mają nazwy, które mogą nam nic nie mówić np.: svchost.exe, taskhost.exe, cmd.exe itp. W takim wypadku najlepiej użyć wyszukiwarki internetowej, wpisać tam nazwę takiego procesu, żeby ustalić jakiego programu to dotyczy.

Jak wygląda podgląd live?

Podgląd live nawiązuje połączenie bezpośrednie między komputerem podglądanym a adminem. Nasz serwer służy tylko i wyłącznie zestawieniu połączenia, nie transmituje nic ani nie zapisuje lokalnie. Zapis zrzutu ekranu administrator może przeprowadzić ręcznie, poprzez kliknięcie „Zapisz” w ekranie podglądu i wybraniu miejsca zapisu w swojej lokalizacji.

Czy panel umożliwia zdalną blokadę pc lub możliwość uruchamiania plików/skryptów na komputerze?

Nie, nie umożliwia ani jednego ani drugiego.

Znane problemy

Program antywirusowy zablokował PCLOGGERA. Co zrobić?

W takiej sytuacji należy najpierw przywrócić pliki pclsvc.exe i pclwrk.exe z kwarantanny, a następnie dodać je do wyjątków.

Podczas instalacji PCLOGGER pojawia się błąd związany z nieosiągalnością serwera PCLOGGER.

Prawdopodobną przyczyną jest filtrowanie ruchu po HTTP przez firewalla/antywirusa. Należy wyłączyć taką funkcję lub dodać do wyjątków stronę cloud.eleet.eu